חיפוש מדיה:
כניסת חברים
email
סיסמה

שכחתי סיסמה  תמיכה

 


כלים סטטיסטיים

מידע סטטיסטי לפרסום בישראל

המידע הסטטיסטי ב"פלאנר - מערכת מידע פרסומי" לקוח מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מדינת ישראל - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). המידע המופיע במערכת הוא המעודכן ביותר שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הינם מהימנים ומוטים במידה מינימאלית.

למידע סטטיסטי יש חשיבות עצומה בתהליך עבודתו של הפלאנר ושל המפרסם. בעזרת מידע מדויק ומהימן ניתן לבצע פרסומים ממוקדים ולכוון את הפרסום לאוכלוסייה הספציפית אליה הוא מיועד. באתר קיימים מאגרי מידע שונים שממפים את הארץ לפי יחידות גיאוגרפיות, החל מיחידות גיאוגרפיות גדולות - מחוזות ונפות, ועד ליחידות קטנות יותר - יישובים ושכונות. ע"י מאגרי המידע המצויים במערכת ניתן ללמוד על היחידות הגיאוגרפיות השונות ועל המאפיינים אותם: אופי והרכב האוכלוסייה, המצב הסוציו- אקונומי של האוכלוסייה וכו'.

שיטת עבודה

מאגרי המידע המצויים במערכת ניתנים לסינון לפי פרמטרים שונים. בעזרת סינון נכון של המאגר ניתן להגיע אל קהל היעד הרצוי, לצמצם את אפשרויות הפרסום ולבנות מערך פרסום יעיל, נכון וממוקד.

הוראות וטיפים לשימוש יעיל במערכת הסטטיסטיקות


הטבלאות הסטטיסטיות

המחוזות והנפות הוגדרו לפי החלוקה המנהלית של המדינה. באזור יהודה ושומרון נכללו רק התושבים הישראלים. נפת גולן כלולה במחוז הצפון, אבל לא מופיעה בנפרד, בגין אוכלוסייתה הקטנה.

היחידות הגיאוגרפיות הן רשויות מקומיות: מועצות מקומיות ועיריות ומועצות אזוריות, כאשר מעמדן המוניציפאלי מעודכן לסוף שנת 2003. המועצות האזוריות נבחרו מפאת אופיין הייחודי, הנובע בין היתר מכך שהן מורכבות ממגוון צורות יישוב: קיבוצים, מושבים, מושבים שיתופיים, יישובים קהילתיים ויישובים כפריים אחרים. סה"כ קיימים 210 יישובים במאגר מצורות יישוב שונות המהווים מדגם מייצג לכלל האוכלוסייה.

יישובים גדולים חולקו לרבעים, תתי רבעים ולאזורים סטטיסטיים. החלוקה לאזורים סטטיסטיים היא החלוקה הגיאוגרפית סטטיסטית הבסיסית והמצומצמת ביותר הנמצאת בשימוש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האזורים הסטטיסטיים הם יחידות גיאוגרפיות קטנות והומוגניות ככל האפשר, באמצעותן אפשר לשקף את המאפיינים הייחודיים של אזורים בתוך היישוב, ולנתח נתונים סטטיסטיים ברמת פירוט גיאוגרפית של יחידות קטנות. אזור סטטיסטי מונה בדרך כלל בין 3000 ל- 4000 נפשות.

חדשות